Udskiftning af utæt tag. Huset her blev efterisoleret, fik nyt Undertag, skotrender og Monier B&C Classic tagbelægning på