Udskiftning af gamle thermevinduer til nye energivenlige 3-lags, Rationel vinduer. Mellem partierne er der monteret vandret, glat, hvid HardiePlanl